Zachowanie prywatności przez naszych Klientów to dla nas priorytet, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa niniejszą politykę, w której znajdują się zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z naszego portalu internetowego dostępnego pod adresem: https://logos-instalacje.pl/ (dalej: Portal).

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możecie Państwo skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres: biuro@logos.promo.pl

Zawierając z nami umowę, kontaktując się z nami, zapisując się na newsletter, przekazujecie nam Państwo swoje dane osobowe, a my zapewniamy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa zgody.

Dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Logos Bogusław Bielecki, Wergiliusza 28/1, 60-461 Poznań.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Wymienione powyżej uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem: biuro@logos.promo.pl

Możliwe, iż odmówimy Państwu realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia byłaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych. Przykładowo, możemy odmówić Państwu usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Państwo zamówieniu na usługę do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej z nami umowy.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by, złożyć zamówienie, zapisać się na newsletter, skontaktować z nami, odstąpić od umowy lub złożyć reklamację.

Zapewniamy standardy zachowania całkowitej poufności i bezpieczeństwa wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Gwarantujemy, iż gromadzenie przez nas danych osobowych odbywa się z należytą starannością i odpowiednią ochroną przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Transfer danych

Administrator, realizując proces biznesowy, korzysta m.in. z portali społecznościowych, takich jak: Facebook, czy też Instagram. Często za pomocą tych portali dochodzi do kontaktu z potencjalnymi klientami, a co za tym idzie możliwy jest transfer Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy do tzw. państw trzecich (serwery administratorów ww. portali społecznościowych). Potencjalny kraj transferu to USA, a zgodnie z deklaracją administratorów ww. serwisów zabezpieczenie transferu to: Program Privacy Shield lub standardowe klauzule umowne. W celu uzyskania wszelkich odpowiednich informacji dotyczących transferów Państwa danych osobowych do ww. krajów (w tym odpowiednich mechanizmów transferu), prosimy o kontakt pod następującym adresem: biuro@logos.promo.pl

Odbiorcy danych w Serwisie internetowym

Administrator przekazuje Państwa dane osobowe innym odbiorcom tylko jeżeli jest to niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • odrębni administratorzy: banki, poczta, dostawcy platform takich jak portale społecznościowe, czy też portale służące realizowaniu płatności, w zakresie realizacji sprzedaży i wystawiania faktur.
 • podmioty przetwarzające: biuro rachunkowe, kurierzy, zewnętrzny serwis informatyczny oraz podmiot świadczący usługi hostingowe i dostarczający platformę e-sklepu.

W wyjątkowych sytuacjach grono odbiorców może powiększyć się o kancelarie prawne, czy też inne podmioty świadczące usługi doradcze, z których korzysta Administrator.

Możliwe jest, iż w ramach realizacji zawartej umowy zajdzie potrzeba np. realizacji usługi z użyciem usług innych podmiotów– zostaniecie o tym Państwo powiadomieni i będzie konieczne wyrażenie osobnej, jednorazowej zgody na przetwarzanie danych.

Podmioty, z którymi współpracujemy gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Konto użytkownika w Portalu

Zakładając konto użytkownika w Portalu, należy podać następujące dane: adres e-mail oraz hasło.
Swoje dane przypisane do konta w każdej chwili można zmodyfikować z wykorzystaniem opcji dostępnych po zalogowaniu się do konta.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych zawartych w koncie użytkownika jest wykonanie umowy o prowadzenie konta w Portalu, którą zawieracie Państwo z administratorem Portalu. Zawarcie umowy następuje po zweryfikowaniu danych oraz zatwierdzeniu konta przez Administratora.
Państwa dane osobowe zawarte w koncie użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie konta w Portalu. W każdej chwili mogą Państwo podjąć decyzję o usunięciu konta, co skutkować będzie również usunięciem Państwa danych osobowych z bazy.

Realizacja usług

Składając zamówienie na zakup oferowanych przez nas produktów, muszą podać Państwo swoje dane osobowe niezbędne do realizacji usługi, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Można również podać dodatkowe dane, np. informacje o prowadzonej działalności gospodarczej.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy sprzedaży, którą Państwo z nami zawieracie.
Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w naszej bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem Portalu umowy sprzedaży. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie.

Faktury

Jeżeli w związku z naszą współpracą - złożonym zamówieniem, wystawiamy Państwu fakturę, to w tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, co oznacza, iż Państwa dane będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Kontakt e-mailowy

W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujecie nam Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możecie Państwo zawrzeć również inne dane osobowe.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.
Państwa dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Newsletter

Za pośrednictwem Portalu możecie Państwo zapisać się do naszego newslettera zawierającego informacje o nowościach, które oferujemy oraz o eventach, które organizujemy i w których bierzemy udział. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Państwa dane osobowe w zakresie adresu e-mail oraz aktywności na stronie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku newslettera jest Państwa zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.
Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, do czasu rezygnacji z otrzymywania newslettera.

Pliki cookies

Administrator może wykorzystać adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, które podyktowane są potrzebą administracji serwerem. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i z reguły na ich podstawie nie jest możliwe zidentyfikowanie osoby fizycznej.

Administrator wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli pliki tekstowe umieszczane na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia rozpoznania Państwa i dostosowania panelu e-sklepu do Państwa potrzeb.

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, Administrator wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania sklepu, a w szczególności w następujących celach:

 • prawidłowe działanie koszyka i procesu zamówienia,
 • określenie, czy jesteś zalogowany, czy nie,
 • pamiętanie zalogowania,
 • odnotowanie faktu akceptacji regulaminu i wyrażenia zgody marketingowej.

Cookies podmiotów trzecich

Nasz Portal, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje udostępniane przez serwisy zewnętrzne, takie jak Facebook czy Instagram.

Korzystanie z widgetu pozwalającego na udostępnianie treści w serwisach społecznościowych, łączy się z akceptacją plików cookies Facebooka i innych serwisów społecznościowych.

Cookies podmiotów trzecich wykorzystywane są również w ramach remarketingu oraz w ramach działań statystycznych, o których mowa poniżej.

Cookies wykorzystywane w celach statystycznych

Administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk sklepu, takich jak liczba osób odwiedzających sklep, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania sklepu, czas spędzony w sklepie, odwiedzone podstrony sklepu etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Państwa identyfikację.

Cookies Marketingowe

Wykorzystujemy cookies w celu prowadzenia działań remarketingowych polegających na prezentowaniu Państwu reklam zachęcających do powrotu do serwisu lub skorzystania z jakiś promocji, zniżek etc. Wykorzystujemy również Pixel Facebooka, by móc kierować do Państwa reklamy w serwisie Facebook.

Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania naszego Portalu.

Jeżeli zgadzacie się Państwo na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w Portalu chcielibyście je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej