Dlaczego warto czyścić instalację centralnego ogrzewania?

Dlaczego warto czyścić instalację centralnego ogrzewania?

Dlaczego warto czyścić instalację centralnego ogrzewania? Odpowiedź jest banalnie prosta: aby pracowała bezawaryjnie i wydajnie.

Osad w instalacji.

Nagromadzony w instalacji kamień i szlam powodują znaczące obniżenie efektywności wymiany ciepła w obrębie całej instalacji centralnego ogrzewania. Przyjmuje się, że 1 mm osadu na powierzchni wymiany ciepła w instalacji c.o. powoduje spadek wydajności o ok. 10 %.  Dla poniższych wyliczeń przyjęto wartość średnią.

 czyścić instalację

Powyższe wartości zostały przyjęte dla zanieczyszczeń o grubości 1 mm, 2 mm i 3 mm. Przyjmuje się, że średnia wartość osadów wynosi nie mniej niż 2 mm lub nawet nieco więcej. Tak więc oszczędności powinny zawierać się w przedziale 20-30%.

Czym czyścić instalację c.o.?

Bardzo skuteczną i łatwą metodą jest czyszczenie przy pomocy pompy o zmiennej cyrkulacji i preparatu chemicznego Sentinel x800 

Na filmie demonstrowany jest starszy model pompy, obecnie oferujemy

Zostaw odpowiedź